โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ. 2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนแล้ว


5 October 2564
293

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ. 2564  โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้

เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่

ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนการทำงานภายในเทศบาล สามารถให้บริการได้อย่างฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต้องระมัดระวังทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่นี่ 👉 https://bit.ly/3kllojT

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ เทศบาลตำบลป่าสัก ผ่าน FB ได้ที่นี่ 📍 https://bit.ly/3zUoPlS