DGA ร่วมเสวนาออนไลน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณะด้วยการใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวันสากลแห่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จัดโดย UNESCO


29 September 2564
68
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาออนไลน์  หัวข้อ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณะด้วยการใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวันสากลแห่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่จัดโดย UNESCO เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
 
โดยในช่วงการเสวนาหัวข้อ “การใช้กฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศไทย” ดร.สุพจน์ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของ DGA ในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 
สนใจรับชมย้อนหลังในช่วงนาทีที่ 1.39.26 คลิก 📍 https://fb.watch/8l72favlIe/