โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย DGA ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมให้บริการ “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้


27 September 2564
760

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ.2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service  “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่

✔ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

✔ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

✔ ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ (สำหรับพื้นที่ 150 ตร.ม.)

✔ ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์

✔ ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์

เพื่อให้ประชาชน  ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนการทำงานภายในเทศบาล สามารถให้บริการได้อย่างฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต้องระมัดระวังทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่นี่ 📍 https://bit.ly/3AjphLv

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ผ่าน FB ได้ที่นี่ 📍 https://bit.ly/3kc3cZQ