DGA จัดเต็มนำบริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาว จ.กาญจนบุรี ได้สัมผัสกับประสบการณ์ดีๆ ถึงที่ ในงาน ‘สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2563’


27 November 2563
40

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดเต็มนำบริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาว จ.กาญจนบุรี ได้สัมผัสกับประสบการณ์ดีๆ ถึงที่ ที่งาน ‘สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2563’ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน ณ ลานการแสดงแสง เสียง สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำทัพบริการดิจิทัลมาแนะนำ ได้แก่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ที่ทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลด้วยบัตรประชาชนของตนเองง่ายๆ สำหรับที่จ.กาญจนบุรี มีให้บริการที่สาขาโรงพยาบาลมะการักษ์

นอกจากนี้ ยังนำบริการ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo, Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ มิติใหม่ของการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ bizportal.go.th มาให้พี่น้องชาว จ.กาญจนบุรีได้ลองใช้และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ DGA เตรียมมาให้ ซึ่งเป็นที่ถูกใจพี่น้องชาว จ.กาญจนบุรีทำให้สนใจเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน