ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Developing Ethical Digital Services For Citizens”


25 August 2564
184
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ได้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘Developing Ethical Digital Services For Citizens’ จัดโดย GovInsider เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการสาธารณะด้านดิจิทัล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการได้ตรงกับความต้องการและได้รับประโยชน์สูงสุด