ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายหัวข้อ “แนวโน้ม ทิศทาง และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AI ของไทยในปัจจุบัน”


25 August 2564
357
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘แนวโน้ม ทิศทาง และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AI ของไทยในปัจจุบัน’ ในงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit 2021: AI & Analytics for Enterprises จัดโดย TechTalk Thai เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021
 
 
โดยมาอัปเดตให้ฟังถึงแนวโน้มเทคโนโลยี AI ที่น่าจับตามอง, ทิศทาง AI ของหน่วยงานรัฐ, ตัวอย่างการนำ AI มาใช้งานจริง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI มาขับเคลื่อนโครงการสำคัญของภาครัฐ พร้อมแนะนำโครงการ Open Government Data ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง