DGA จัดงาน LIVE ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)


17 May 2564
851

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน LIVE การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผอ.ฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล มาเล่าให้ฟังถึงหลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัลปี 2564 นี้ว่า มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร? ซึ่งจะมีคำบอกเล่าจากประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? อีกด้วย

 

ต่อเนื่องด้วย ช่วงเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ จากผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายเปรมศักดิ์ โล่ห์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี การไฟฟ้านครหลวง นางสาว ภิญญู กำเนิดหล่ม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และนางสาว นัฏกร เรืองศิลปานันต์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผอ.ฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สามารถเลือกช่องทางรับชม LIVE ย้อนหลังได้ที่

สามารถดาวน์โหลด 📍 เอกสารการประชุมชี้แจงรางวัลรัฐบาลดิจิทัล คลิก 👉👉 https://bit.ly/2RWSJ8P

และ 📧 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ อีเมล dgsurvey2021@dga.or.th หรือ แอดไลน์ที่ 📲 @dgsurvey2021 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dg-readiness-survey/readinesssurvey64/57543/