DGA หนุนท้องถิ่นยุคใหม่ ร่วมพันธมิตรจัดงานเสวนาออนไลน์ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ พร้อมเทรนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการให้บริการปชช. เดินหน้าองค์กรสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ทั่วประเทศ


28 May 2564
820

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ จ.พังงา จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ ‘ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อ อปท.’ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อแชร์บทเรียนจาก ‘แม่เหียะโมเดล’ ขยายองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า DGA มีความพร้อมในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงใจสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565  DGA จึงได้มีการจัดอบรม ‘ระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง จากผลการตอบรับที่ผ่านมาคาดว่าจะมี อปท. สนใจขอใช้บริการระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ DGA เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันให้เป็น ท้องถิ่นดิจิทัล ตามแผนดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi  โดยมีหน่วยงาน อปท. ท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ 50 หน่วยงานเพื่อรับฟังแนวคิด และความสำเร็จจากหน่วยงาน อปท. ที่นำร่องระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ทาง อปท. ได้รับคือวิธีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นต้อง Social Distancing เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19  ตลอดจนได้ทราบถึงการเรียนรู้ และการตัดสินใจที่นำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานจริง พร้อมผลสำเร็จของการประยุกต์และนำมาใช้งานจริง เช่น เทศบาลตำบลบางเสร่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่หน่วยงาน 50 แห่งจะเข้ารับการฝึกอบรมใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหน่วยงาน อปท. ที่ได้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังถึงความท้าทายและบทเรียนกว่าจะเป็นระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลสำเร็จของแม่เหียะที่พร้อมนำมาถ่ายทอดให้กับหน่วยงานอปท.ที่เข้าร่วมรับฟังเสวนาในวันนี้

นอกจากนี้ DGA ได้เชิญ ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี มาเล่าถึงวิสัยทัศน์และความสำเร็จในการนำโมเดลแม่เหียะไปใช้งานจริงในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ว่า สามารถนำไปประโยชน์และต่อยอดการพัฒนาระบบงานได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้หน่วยงาน อปท.ที่สนใจทราบถึงแนวทางการนำระบบไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  และ นายโชคชัย งานทวี นายกองค์กรส่วนบริหารตำบลท่าอยู่ จ.พังงา ที่มาเป็นตัวแทนของ อปท. ทั้ง 50 แห่งในการแบ่งปันประสบการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการบริการประชาชนในพื้นที่ผ่านดิจิทัล ตลอดจน วิสัยทัศน์และแนวคิดในการประยุตก์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการให้บริการประชาชน

ในส่วนของหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อปัจจุบันและอนาคต ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ DGA ในการกล่าวถึง ความสำคัญของการบูรณาการบริการต่างๆ ของ DGA เพื่อบริการท้องถิ่น  หลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เบื้องต้นที่หน่วยงาน อปท. ควรทราบและพึงปฏิบัติเพื่อการดูแลข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐที่จะมาเปิดตัวบริการใหม่ในอนาคตอันใกล้ด้วย AI Chatbot และ AutoTag ที่จะพร้อมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสามารถมานำไปประยุตก์ใช้งานกับเว็บไซต์ ไลน์ OA ของหน่วยงาน หรืออื่น ๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgti.dga.or.th