นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับฯ ถวายสิ่งของสนับสนุนวัดราชบพิธฯ ช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชน ช่วงสถานการณ์ COVID-19


17 May 2564
549

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับของ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทางวัดนำไปสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร