ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18


17 May 2564
317
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 session 3 “กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
นำเสนอมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ดู LIVE ย้อนหลัง คลิกที่นี่