DGA จัด LIVE บรรยาย ’การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ’


2 March 2564
668

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัด LIVE บรรยายในหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ’ ผ่านช่องทาง YouTube เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

สำหรับในการ LIVE ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ และช่วยสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ สู่การนำความรู้ไปใช้การในปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนได้จริง รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ โดยมี ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา จาก Data cube วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้บรรยาย

ในช่วงบ่ายมีเสวนาการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ โดยมี ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และนายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมดิจิทัล จาก DGA เสวนาร่วมกับ ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา จากบริษัท Cube Analytics Consulting จำกัด โดยมี ดร. ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล นักวิจัยอาวุโสด้านนวัตกรรมดิจิทัล DGA เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ต่อด้วยช่วงตอบคำถามให้แก่หน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายออนไลน์ล่วงหน้าผ่านช่องทาง YouTube : DGA Thailand ซึ่งได้รับการตอบรับจากหลายหน่วยงานให้ความสนใจติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าการบรรยายดังกล่าวนอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐแล้ว ยังเป็นก้าวแรกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/DGTi-Deep-Tech-AIGC-102621265142574