DGA ถ่ายทอดองค์ความรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้แก่ CIO ของ กทม. 17 สำนัก


1 March 2564
159

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายดาต้าโซลูขั่นภาครัฐ และ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้บรรยายในหัวข้อ ‘ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหาร’ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 จัดขึ้นที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร