รมว. กระทรวงดีอีเอส และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมแถลงข่าวการประชุมความคืบหน้าการติดตามข้อสรุปในการดูแลระบบแอปพลิคชันหมอชนะ


18 January 2564
300

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงข่าวการประชุมความคืบหน้าการติดตามข้อสรุปในการดูแลระบบแอปพลิคชันหมอชนะ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล และนายสมโภชน์ อาหุนัย ตัวแทนกลุ่มผู้พัฒนาแอปพลิคชันหมอชนะ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รับชมย้อนหลังคลิก