DGA จับมือกับ Techsauce จัด LIVE งานเสวนาทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมแจกโหลด E-Book – AI Government Framework และ GovTech Foresight ฟรี!!


25 January 2564
561

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ Techsauce สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญที่บรรดากูรูจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกของประเทศไทย ในงาน LIVE เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Government Technology Foresight)” และ “การประยุกต์กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ (AI Government Framework)” พร้อม DGA เปิดตัว E-Book สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หนังสือ AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ และหนังสือ GovTech Foresight อนาคตเทคโนโลยีสู่รัฐบาลไทย ให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงที่มาความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก (VUCA) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่จะมีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำแนวทางที่ได้ไปประกอบการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินการ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินความพร้อมในด้านศักยภาพขององค์กรและด้านบุคลากร ทักษะความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่จำเป็น เพื่อจะให้องค์กรของภาครัฐไทยพร้อมรับมือกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันระหว่างประเทศได้

DGA จึงได้จัดทำหนังสือ GovTech Foresight ขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้ผู้บริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเหมาะสม และนำมาใช้คาดการณ์อนาคตด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาการให้บริการประชาชนได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น สำหรับหนังสือ AI Government Framework จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงแนวโน้มเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาครัฐไทย โดยจะมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจจากหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI, Blockchain, IoT ฯลฯ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการให้บริการทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการ LIVE เสวนาในครั้งนี้ช่วงแรกนำเสนอหัวข้อ GovTech Foresight :  วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการไอทีร่วมเสวนาได้แก่ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบัน TDRI ผศ. ดร. อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษผ่านทางออนไลน์ นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับช่วงที่ 2 นำเสนอในหัวข้อ AI Government Framework : กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา บริษัท cube analytics consulting จำกัด โดยมีแขกรับเชิญพิเศษผ่านทางออนไลน์ ดร. บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานหลักสูตรการจัดการ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) และรักษาการประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO Techsauce เป็นพิธีกรตลอดการดำเนินรายการ นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกที่นำเสนอนวัตกรรมและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบติดขอบจอได้อย่างจุใจทีเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจ E-Book สามารถสแกนเพื่อดาวน์โหลด PDF เก็บไว้อ่านฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ 📍 https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-e-book/79539/

GovTech Foresight อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย 📍 https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-e-book/79533/

รับชมย้อนหลังคลิก