ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ และ ‘Thailand Plus’ ใน Facebook LIVE ‘รายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย’


25 January 2564
219

พร้อมด้วย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ และ ‘Thailand Plus’ (นาทีที่ 31:48) และแนะนำการใช้งานเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแอปพลิเคชันในการช่วยติดตามและสอบสวนโรคให้ครอบคลุมทั่วถึง และแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

รับชมย้อนหลังคลิก >> https://www.facebook.com/watch/live/?v=687168718625941&ref=watch_permalink