ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอข่าวการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแอปพลิเคชันหมอชนะ


25 January 2564
373

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็น ประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ อสมท. ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ตัวแทนสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ

พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอข่าวการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแอปพลิเคชันหมอชนะ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564