ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ใน “รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย” เรื่อง “หมอชนะ” แอปฯ ระวังภัยโควิด -19


25 January 2564
187

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ใน “รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย” โดย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ออกอากาศช่อง NBT 2 HD ในประเด็นเรื่อง “หมอชนะ” แอปฯ ระวังภัยโควิด -19 โดยมี ศ. ดร. ไชยา ยิ้มวิไล และ นายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี เป็นพิธีกร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

รับชมย้อนหลังคลิก