‘ThailandPlus’ แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 เตรียมพร้อมรับไฟเขียวเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้


12 October 2563
3641

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดึงเทคโนโลยีหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘ThailandPlus’ ที่สามารถระบุความเสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในขณะที่พักอยู่ในประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัญหาปากท้องของประชาชน เพื่อเพิ่มความมั่นใจหลังมีมติครม. อนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special tourist visa (STV) ซึ่งเป็นวีซ่าที่เพิ่มระเบียบให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โดยมีมาตราการให้นักท่องเที่ยวโหลดแอปพลิเคชัน ‘ThailandPlus’ ก่อนเข้าประเทศ และเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมๆ กันได้

ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ให้ขยายวงกว้างซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติจนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มบุคคลตามประกาศจาก ศบค. เดินทางเข้า – ออกประเทศไทยแล้ว เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวัง ชาวต่างชาติเพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานที่ต่าง ๆ โดยเน้นถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญจึงร่วมมือกันผลักดันแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ให้เกิดขึ้น

แอปพลิเคชัน “ThailandPlus” นี้ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อันดับแรกผู้เดินทางต้องยื่นความจำนงขอเข้าประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญในประเทศต้นทาง จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อเดินทางมาถึงด่านคัดกรองตรวจควบคุมโรค ก็จะตรวจสอบการลงแอปพลิเคชัน และแจ้งให้ทราบว่านักท่องเที่ยวต้องใช้แอปพลิเคชัน ThailandPlus เสมือนบันทึกการเดินทางประจำตัว ด้วยระบบเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง ซึ่งแอปนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมุ่งประสิทธิผลในการประเมินความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

ด้าน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมีแอปพลิเคชัน ThailandPlus นี้ นับเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางและบริษัทตัวแทนนำเที่ยวถึงมาตรการป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติตน ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย และการติดตั้งแอปพลิเคชัน ด้านกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศต้นทาง ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งและ วิธีการใช้งาน ส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทำหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและเปิดใช้งานในโทรศัพท์มือถือของผู้เดินทาง และเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ติดตามและประสานงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของแอปพลิเคชันนี้ ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายในต่างประเทศ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้คอยให้ข้อมูลผู้เดินทาง เรื่องวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบ ThailandPlus ผ่าน call center 1155 เป็นต้น

ด้าน ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า แอป ThailandPlus เป็นแอปที่ใช้งานง่าย เมื่อนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยจะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวและคนไทยได้มั่นใจ และสามารถท่องเที่ยวเมืองไทยได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด