รมว.ดีอีเอส เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนระบบบัตรสุขภาพ Digital Health Passport (DHP) ครั้งที่ 3/2563


8 October 2563
499

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม "หารือการขับเคลื่อนระบบบัตรสุขภาพ Digital Health Passport (DHP) ครั้งที่ 3/2563" เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพร.

ร่วมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ