DGA เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


21 September 2563
933

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (โครงการกฐินพระราชทานประจำปี 2563” เลขที่บัญชี 013-0-31324-6