สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563


31 August 2563
1158

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โดยร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี 

“สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (โครงการกฐินพระราชทานประจำปี 2563”

เลขที่บัญชี 013-0-31324-6 หรือ QR Code

และแอดไลน์แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ QR Code