รมว.ดีอีเอส ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ Digital Health Passport Application (DHP) ครั้งที่ 1


27 August 2563
911

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม แนวทางการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ Digital Health Passport Application (DHP) ครั้งที่ 1 

โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมเอเชียตะวันออก เพื่อเตรียมการรับมือการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

 

 

โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ