DGA ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ เปิดตัว DGA Chatbot ให้ข้อมูลร้านโชวห่วย แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคกับประชาชน เพื่อรับมือภัยโควิด 19 ชวนปชช.แอดไลน์ @DGAChatbot ไว้ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าได้โดยตรง


1 April 2563
1392

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้เป็นอย่างยิ่ง DGA จึงร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ Chatbot หรือไลน์ @DGAChatbot ขึ้นโดยการเชื่อมข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน บน Platform LINE และมาเป็นผู้ช่วยในการตอบคำถาม คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับร้านค้า ร้านโชวห่วย และร้านขายยาใกล้ตัว ที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็น รวมถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมทั้งแสดงประเภทและจำนวนสินค้า และสามารถค้นหาร้านค้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID LINE ก็ได้สะดวกและง่ายมาก หากผู้ใช้พบข้อมูลที่มีอยู่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งอัปเดตข้อมูลของร้านค้าให้เป็นปัจจุบันได้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป

โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ DGA ในการผลักดันโครงการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายยกระดับร้านโชวห่วยสู่สมาร์ทโชวห่วยโดยเปิดแพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่" และนำระบบ DGA Chatbot ให้บริการผ่านไลน์ @DGAChatbot เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนในกทม.และปริมณฑล มีทางเลือกในการใช้บริการส่งถึงบ้าน และช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น

ทั้งนี้ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในครั้งนี้ว่า DGA ได้นำข้อมูลที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมข้อมูลร้านค้า ร้านโชวห่วยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาสินค้าได้ผ่านไลน์ @DGAChatbot ในเมนู “สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่” ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้ง พิกัด โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID LINE ของร้านค้าช่วยให้ง่ายในการติดต่อ และ DGA Chatbot ก็เป็นระบบที่ใช้งานง่าย เนื่องจากให้บริการผ่าน Platform ของ LINE ประชาชนที่ใช้ LINE อยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ ซึ่งปัจจุบันคนไทยใช้ LINE กันถึง 44 ล้านคน จึงหวังว่า “สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่” โดยความร่วมมือนี้จะเป็นช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วได้เช่นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย โดยเฉพาะร้านค้าที่ให้เบอร์ติดต่อ หรือ ID LINE ไว้ จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรง

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดว่า“สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่” จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยเพิ่มโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ในยามที่โรคโควิด 19 กำลังระบาดรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยให้เราลดการสัมผัส ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน เพียงแอดเป็นเพื่อนใน LINE @DGAChatbot ก็จะพบกับ DGA Chatbot ที่สามารถคุย ตอบคำถาม เกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวไทย ในยามที่ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ในเฟสแรกยังเป็นร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน สามารถค้นหาได้ผ่าน 2 ช่องทางคือเว็บไซต์ https://สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์และ Line @dgachatbot ระบบ DGA Chatbot ของ DGA ในเบื้องต้น มีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์ม 2,655 ร้านค้า และมีร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้า (Delivery) 136 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีแผนจะขยายแพลตฟอร์มดังกล่าวในระดับประเทศต่อไปด้วย