DGA ให้การต้อนรับ คุณธารินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab แชร์ไอเดีย Data Driven Product Design


7 February 2563
1190

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ นายธารินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรม Tech Talk ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ Data Driven Product Design เพื่อแชร์ไอเดียการนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจ