DGA เดินหน้าต่อเนื่อง เปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ด้วยแนวคิด เข้าใจ เข้าถึงง่าย ลดภาระให้ชาวอุทัยธานี


30 January 2563
603

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA นำทีมเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ. อบต.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

เพื่อเปิดประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี โดยทาง DGA ได้นำบริการภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการ คือ

  • ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk โดยพี่น้องชาวอุทัยธานีสามารถใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐนี้ ได้ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
  • แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งมีข้อมูลจุดให้บริการประชาชน และบริการของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 100,000  จุดบริการ โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้ผ่าน App Store และ Google Play
  • บริการ Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ แบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ biz.govchanel.go.th
  • นอกจากนี้ DGA ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเพื่อให้ข้อมูลทางด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี และได้ทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวอุทัยธานีเป็นอย่างดี