DGA ให้การต้อนรับคกก.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล


14 January 2563
774

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และแผนการดำเนินงานของ สพร. หรือ DGA