DIA by DGA เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards) ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2562


24 October 2562
2374

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) ประจำปี 2562 Thailand Data Innovation Award 2019 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จ โครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2562 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท  

          

โดยผลงานจากการประกวดจะนำมาต่อยอดให้เกิดการบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ DGA ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ และในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างหลากหลาย อาทิ AI, Deep Learning, Blockchain และ Big Data สมดังสโลแกน “สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย

  • แนะนำโครงการ DIA by DGA และสรุปภาพรวมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
  • ปาฐกถาพิเศษ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
  • พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • พิธีรับถ้วยรางวัลจากพระฉายาลักษณ์ฯ
  • นิทรรศการผลงานจากผู้เข้าประกวด
  • อย่าลืม! แล้วพบกัน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)