นายกอบศักดิ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้ามอบนโยบาย เร่งเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล


24 September 2562
693

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA Thailand พร้อมให้วิสัยทัศน์และมอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลแก่คณะผู้บริหาร DGA Thailand เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับ

พร้อมโชว์บริการที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)” ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง