DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านบริการดิจิทัลภาครัฐ


9 September 2562
846

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นตัวแทน DGA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านบริการดิจิทัลภาครัฐ อาทิ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2408201005916193?__tn__=-R