DGA ให้การต้อนรับ บสย. เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


30 August 2562
636

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นตัวแทน DGA ให้การต้อนรับคณะจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1901 ชั้น 19 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2388963984506562?__tn__=-R-R