DGA ผลักดันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ขับเคลื่อนไอเดีย “Digital Government”


19 August 2562
3471

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) ประจำปี 2562 Thailand Data Innovation Award 2019 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จ โครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2562 นี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และได้โอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในงาน Asia Open Data Challenge 2019 อีกด้วย

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ DGA เปิดเผยว่า โครงการ DIA มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ในปี 2562 นี้ DGA เปิดเวทีกว้างมากขึ้น โดยขยายฐานการรับสมัครไปยังสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ DIA เพิ่มขึ้นด้วย นับเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้คนรุ่นใหม่ ได้โชว์ไอเดียในการนำข้อมูลเปิดภาครัฐมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่บริการดิจิทัลภาครัฐที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการประกวดปีนี้มีผู้สมัครถึง 367 ทีม และผ่านการคัดเลือกรอบ Idea Proposal จำนวน 20 ทีม โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบการ 10 ทีม และนักศึกษา 10 ทีม ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ จะได้เป็นตัวแทนร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับสากล ในโครงการ Asia Open Data Challenge โดยมุ่งเน้นให้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ จากเว็บไซต์ data.go.th เพื่อนำไปสร้างสรรค์บริการภาครัฐใหม่ๆ ได้ตรงใจประชาชนในยุค Smart Life มากยิ่งขึ้น

สำหรับปีนี้จะเป็นการแข่งขันภายใต้ 2 หัวข้อ คือ รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Life) โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิตนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ จะสิ้นสุดการแข่งขันในเดือนตุลาคม โดยยอดเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาทพร้อมกับการผลักดันโปรแกรมเข้าสู่ธุรกิจได้จริง และการเข้าสู่การระดมทุนแบบ Start up ได้

“ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างหลากหลาย อาทิ AI, Deep Learning, Blockchain และ Big Data สมดังสโลแกน “สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

DGA ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและถือเป็นความสำเร็จที่สามารถรวมพลังกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้คนในประเทศหันมาให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ ในระหว่างการแข่งขันโครงการ DIA ทาง DGA จะรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกทีมเพื่อช่วยให้ผลงานของทีมตัวแทนประเทศไทยมีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในทุกด้าน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการแข่งขันในระดับโลกได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.diathailand.com/