DGA ผลักดันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ DIA ขับเคลื่อนไอเดียใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ


8 August 2562
3325

โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 Thailand Data Innovation Award 2019 โดย สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จ โครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2562 นี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเงินทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และได้โอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในงาน Asia Open Data Challenge 2019 อีกด้วย

สำหรับโครงการประกวด DIA ในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ Digital Government หรือ รัฐบาลดิจิทัล และ Smart Life เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ โดยจะมีกิจกรรม “แคมป์บ่มเพาะ (Incubation)” สำหรับรุ่นนักศึกษา ที่เป็นการรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค และด้านธุรกิจ เพื่อให้สามารถออกแบบแอปพลิเคชันได้อย่างครบวงจร และตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันได้สูงสุด เช่น Coding and Development Workshop, Case Study : Business Model และ User Research & Customer Journey etc. เป็นระยะเวลา 3 วัน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม “การบ่มเพาะระดับสากล” เพื่อเตรียมการนำเสนอสำหรับงาน Asia Open Data Challenge 2019 โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ หรือ เทคนิคในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมและดึงศักยภาพสูงสุดให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละรอบ

ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดในการจัดการแข่งขัน ไม่เพียงแค่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ในการนำข้อมูลเปิดภาครัฐมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมในรูปแบบ Application ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/DIAbyDGA

ป้ายกำกับ : สพร DGA DIA