DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการภาครัฐและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


1 August 2562
1051

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการภาครัฐและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ บรรยายความรู้ด้านการให้บริการดิจิทัล DGA แก่หน่วยงานภาครัฐ

พร้อมทั้งนำชมและสาธิตวิธีการใช้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ เพิื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าบริการภาครัฐใกล้บ้านด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2337759786293649?__tn__=-R-R