DGA ร่วมแสดงความยินดีงานคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 87 ปี


3 กรกฎาคม 2562
580

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่ 87 ปี โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ปลัดกระทรวง เข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นาย ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 87 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล