รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


20 June 2562
2320

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับสมัคร 17:30 น.)

Download ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th//th/contentlist/914/13476/