DGA เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐด้วยตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 77 ตู้ทั่วประเทศ


5 June 2562
1177

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA พร้อมให้บริการประชาชนด้วยตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 77 ตู้ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายกว่า 18 บริการ โดยมีบริการที่เป็นที่นิยมมีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการสูงสุดคือ ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม และ ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ ตลอดเดือนมิถุนายน DGA ได้ร่วมกับบิ๊กซีจัดกิจกรรม “เฮเดย์ เฮทั่วไทย” เพียงนำบัตรประชาชนมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูล 1) เครดิตบูโร 2) เงินสะสมสิทธิประกันสังคม 3) สิทธิรักษาพยาบาล 4) ข้อมูลส่วนบุคคล และ 5) ระบบตรวจสอบบัญชีผู้กู้ กยศ. ที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ทั่ง 77 ตู้ทั่วประเทศ พร้อมปริ้นสลิปจากบริการรหัสส่วนลดจะแสดงที่ท้ายสลิป นำรหัสส่วนลดท้ายสลิปกรอกรายละเอียดการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.bigc.co.th ในครั้งแรกมูลค่าตั้งแต่ 799 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 80 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562 และสามารถใช้รหัสส่วนลดได้จนถึง 15 กรกฎาคม 2562 จำกัดจำนวน 500 ท่านแรกต่อสาขาเท่านั้น