DGA จัดประชุมระดมสมองเชิงรุก ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 4 ปี


21 May 2562
741

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ระดมสมองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจและตัวแทนประชาชน เพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562-2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม เวลา 9.00-16.00 น. ที่ห้องไวเบรชั่น-เทมเทชั่น ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 

ดูภาพเพิ่มเติมที่ >> https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2213365805399715