ผู้ว่ากปน. ร่วมกับ TDGA ในพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรม “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”


8 May 2562
1039

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ การประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” สำหรับการประปานครหลวง

โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐและมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ EA แสดงถึงความพร้อมที่จะร่วมก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ชมภาพเพิ่มเติมที่ facebook DGA Thailand >> https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2192430907493205?__tn__=-R