DGA เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนหนองบัวลำภู ด้วยตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


1 May 2562
596

         

       

          นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. หรือ DGA ร่วมงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมพลังแห่งความภักดีของผู้ใช้แรงงานและอาสาสมัครแรงงาน” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

         

           โดยงานดังกล่าว สพร.ได้นำเสนอบริการในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู บริเวณหน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ สำหรับบริการที่เป็นที่นิยมมีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการสูงสุดคือ ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม และ ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

         

          ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับผู้ประกันตน ได้เข้าถึงบริการสำนักงานประกันสังคม อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา