รองนายกฯ ประจิน เร่งขับเคลื่อน Digital Transformation ภาครัฐ หนุน TDGA เปิดหลักสูตร e-GEP รุ่นที่ 9


19 April 2562
772

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 หรือ e-Government Executive Program: e-GEP#9 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับองค์กร และมุ่งเน้นให้ภาครัฐพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวสู่ Digital Government โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน

คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2163191880417108?__tn__=-R

ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA ทักษะดิจิทัล