DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “บริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล GIN, G-Cloud, MailGo Thai และ Government Website Standard”


6 March 2562
1597

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “บริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล GIN, G-Cloud, MailGoThai และ Government Website Standard” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2101485476587749?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_0606250a7bb0ee9ade46d9202cdebcc5

20 ครั้ง
2

img_433bceaaa4a822b1c50df20d0c5b1b2a

15 ครั้ง
3

img_065a7dee79ffd1d4a98a3ef906e3638d

19 ครั้ง
4

img_c86ea837646180fa4d4676097d543cc2

23 ครั้ง
5

img_7ca0790ae845733eb0540660ad58531f

16 ครั้ง
6

img_847bc99471831f4400c89b4792d591dc

15 ครั้ง
7

img_dddc8b34c63acbb2687f8b5e602b4f5a

19 ครั้ง
8

img_c8d09b34e141886ce29e5f454bc15162

27 ครั้ง
9

img_ef64578593854bf0896175b9131e84d9

29 ครั้ง