DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “บริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล GIN, G-Cloud, MailGo Thai และ Government Website Standard”


6 มีนาคม 2562
1234

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “บริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล GIN, G-Cloud, MailGoThai และ Government Website Standard” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2101485476587749?__tn__=-R

เอกสารแนบ