DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการพื้นฐานที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล"


1 มีนาคม 2562
1234

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ในการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการพื้นฐานที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2094589150610715?__tn__=-R

เอกสารแนบ