DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการพื้นฐานที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล"


1 March 2562
1010

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ในการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการพื้นฐานที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2094589150610715?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_ac72498c770ba358052b8d737d09b904

4 ครั้ง
2

img_dab0af14f9c3bd5e075dca090f32cc5d

2 ครั้ง
3

img_78f56c3dbf213cbfb046bdb3a684f8f6

1 ครั้ง
4

img_1500e9e3bd460175bbbffe144fa2cc0d

3 ครั้ง
5

img_d9680ab9aa4744a6439f46b9200d3123

2 ครั้ง
6

img_c1e61ca4432eb798ddb6ac898b505b37

1 ครั้ง
7

img_831026113da293406ac817f8a51bd7f3

2 ครั้ง
8

img_d86a73c4dfb1741b123a72ee08d7976a

2 ครั้ง
9

img_c994ed41531802cc4d277bb0d41c6479

1 ครั้ง
10

img_b664dce9ffc64f2986601427f7113058

2 ครั้ง
11

img_7a825323ce72ee7fca26706cabe5eb58

2 ครั้ง