DGA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ


21 February 2562
1448

DGA ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ  เป็นตัวแทนสำนักงาน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ตึกนารีสโมสร  ทำเนียบรัฐบาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2082923315110632

เอกสารแนบ

1

img_188c327f1b9029f2a719370273cbe8f3

0 ครั้ง
2

img_83ddea0e194a557036f073e7d486fad3

0 ครั้ง
3

img_2844dd011a56fa576eeee2ddceebe6be

0 ครั้ง
4

img_84d039ef4993e1b34830b3a4404bbeee

0 ครั้ง
5

img_ffa9999c227cadbb574ac7a9c7157726

0 ครั้ง
6

img_deba38902534dfb7e5639e48d298d34f

0 ครั้ง
7

img_2439fe2ea4b6f52d5b5f6aef04265505

0 ครั้ง
8

img_803cd89908d007db421f199fd4623a28

0 ครั้ง
9

img_0498e57b4abfaa9db7bc958fba980170

0 ครั้ง
10

img_595b501a735b6400f0de9048efdade57

0 ครั้ง
11

img_1c017887a6031c19a56981ecc866797c

0 ครั้ง
12

img_63ee3bc6f418c1fbea8d9f26208dfd48

0 ครั้ง
13

img_13b4051424078c626c1d94df5c0b477e

0 ครั้ง
14

img_d31532de4f5dd077bb3fce57ca0f218a

0 ครั้ง
15

img_887a8cdb99fb278ac089859a8bafd677

0 ครั้ง
16

img_7659c9d8497873c08e5f8dc258c9d152

0 ครั้ง
17

img_d2f3ddfd548d55cb36cc34097443c3c2

0 ครั้ง
18

img_9561aef593c9f558517bb9ad91a0b8c5

0 ครั้ง
19

img_4c0c567c95ccbac111d32ddc994ebce4

0 ครั้ง
20

img_5714923de8ec1f427f4d31b3fdab3163

0 ครั้ง