DGA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ


21 กุมภาพันธ์ 2562
1234

DGA ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ  เป็นตัวแทนสำนักงาน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ตึกนารีสโมสร  ทำเนียบรัฐบาล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2082923315110632

เอกสารแนบ