DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมอนามัย เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร


21 กุมภาพันธ์ 2562
1234

กรมอนามัยดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมอนามัย  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร” เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการคุณภาพการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2082901538446143