DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมอนามัย เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร


21 February 2562
573

กรมอนามัยดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยนายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมอนามัย  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร” เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการคุณภาพการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2082901538446143

เอกสารแนบ

1

img_1c9cf20ae7d38b9be481f7ec621c20f4

0 ครั้ง
2

img_3057a9e5b8939991fc42e60cc044375d

0 ครั้ง
3

img_763e52d41d5fe005e386556eb49101db

0 ครั้ง
4

img_607dd0f36f7c5a2be35c5fe214ada91d

0 ครั้ง
5

img_c6d2891de01a347bfce84dbcbce11f6b

0 ครั้ง
6

img_3003bd0b00fda805dd171cfb625692c1

0 ครั้ง
7

img_97a8c7ab890821157678490d19a6b79c

0 ครั้ง
8

img_81fe5c961929fc543d4e7121b94cfc9d

0 ครั้ง
9

img_37842891558915a35d0ccc4103ce4fe5

0 ครั้ง
10

img_6b87f8858d2ae7e016ab25d4643a9e77

0 ครั้ง
11

img_424adb6de26a14d14a3a37c7fcf2462d

0 ครั้ง
12

img_197ed2ac65fb5bef0b48ead66ac50acd

0 ครั้ง
13

img_cdd183ebe8f60165d5d7d1c14d1bc3c1

0 ครั้ง
14

img_016dbcfe5967ab42b495be9e8ee6ad4d

0 ครั้ง