DGA (สพร.) จับมือพันธมิตร จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Leveraging Thailand Digital Government to Global Scale through AI


30 January 2562
915

Leveraging Thailand Digital Government

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ International Academy of CIO (Japan) จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Leveraging Thailand Digital Government to Global Scale through AI" ที่อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทาลัยธมมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก วิทยาลัยนวัตกรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ Waseda University ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้า Professor Dr. Toshio Obi และ Professor Dr. Naoko Iwasaki ผู้แทนจาก APEC e-Government Research Center และ Waseda University ได้เข้าหารือกับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้บริหารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Digital Government Ranking ร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2050657045003926

เอกสารแนบ

1

Presentatition on 29 Jan – 002

313 ครั้ง
2

Presentatition on 29 Jan – 001

287 ครั้ง
3

img_3f55e33fb6af7716ffc6252c68bda2cc

0 ครั้ง
4

img_2fa75fcbc56149c290ebc6dfaa1a749d

0 ครั้ง
5

img_7a76bf1febe169ba9c665c7e8726c5da

0 ครั้ง
6

img_7a2bb8c6728fe1e6c1a760b96cfc635f

0 ครั้ง
7

img_dde4834332a57556ebd1a28080489394

0 ครั้ง
8

img_1c7f83d8cfa754b9453a63c9c08609c3

0 ครั้ง
9

img_e8d705985f88275cbaf0bbf52966a6fc

0 ครั้ง