DGA หนุนราชการ 3D เปิดโหมดสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มพิกัด ปลดล็อกปชช. สัมผัสเทคโนโลยีในงาน Digital Government Summit 2019


21 January 2562
2487

DG Summit 2019

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA หนุนราชการภายใต้แนวคิด 3D: Digital Data และ Design เปิดโหมดสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มพิกัด นำทัพผนึกพันธมิตรโชว์นิทรรศการ “DG Village” ในงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 และพิธีเปิดแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ติดต่อราชการได้ง่ายขึ้น พร้อมสานพลัง 19 กระทรวง และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม MOU ร่วมมือช่วยหนุนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำหรับงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จโครงการเด่นของรัฐบาล พร้อมโชว์ความก้าวหน้าโครงการยกเลิกสำเนาว่า “รัฐมีความพร้อมแล้วที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในวันนี้ทุกท่านได้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันผลักดันโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) เพื่อลดภาระประชาชนเมื่อมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยเจตนารมณ์เพื่อลดความยุ่งยาก ลดเวลาและค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสาร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ยกเลิกการเรียกสำเนาแล้วครอบคลุม 20 กระทรวงหรือ 151 หน่วยงานทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐอีกทางหนึ่ง ในขณะที่ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์จากการลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและประหยัดเวลากระบวนงานต่างๆ ลง 

รัฐบาลเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการส่งแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและ “คุณหลวง” เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ที่จะคอยนำเสนอบริการดิจิทัลต่างๆ จากภาครัฐที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้ให้เป็นผู้ช่วยประชาชนในการค้นหาจุดให้บริการหน่วยงานของรัฐใกล้บ้าน พร้อมแสดงตำแหน่งพิกัดและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการได้สะดวก แสดงรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ และใช้เป็นเครื่องมือแสดงสถานะการยกเลิกสำเนาเอกสาร รวมถึงสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐได้ด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CITIZENinfo มาติดมือถือไว้เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ติดต่อราชการได้ง่ายขึ้น ความสำเร็จในครั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เร่งดำเนินการตามนโยบายในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ประกาศไว้ได้ในไม่ช้า และหลังจากจบงานนี้จะมีการแจ้งไปยังทุกหน่วยงานของรัฐให้มารับสื่อประชาสัมพันธ์นำไปติดที่เคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนทุกจุดทั่วประเทศ เพื่อแสดงให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานของท่านยกเลิกการเรียกขอสำเนาจากประชาชนแล้ว”

นอกจากนี้ ในอนาคตประชาชนจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ เช็คสิทธิ์สวัสดิการของตนเอง เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการภาครัฐ และเข้าถึงข้อมูลเอกสารดิจิทัลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารต่างๆ ที่ออกโดยราชการได้ด้วย 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำผลสำเร็จของทุกหน่วยงานมาเล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่ประชาชนได้จากรัฐบาลดิจิทัล ทั้งความสะดวกสบายในการโอนเงินและชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ การใช้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal การให้บริการ e-TAX-INVOICE & e-Receipt ผ่านออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชน “ภาษีไปไหน?” และภาษีมาจากไหน ผ่านทางเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของภาครัฐ เช่น การเลือกตั้ง การศึกษา และบริการดิจิทัลภาครัฐอื่นๆ อีกมากมาย ข่าวดีสำหรับงานนี้ DGA ได้จัดทำหนังสือ Blockchain for Government Services การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ ฉบับภาษาไทย แจกฟรีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ “DG Village” และมีให้ดาวน์โหลด e-Magazine ไปอ่านได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.dga.or.th 

นอกจากนี้ DGA ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 19 กระทรวง และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อช่วยหนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รัฐบาลดิจิทัลอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2037615856308045

เอกสารแนบ

1

img_93b128d7ebe132170812e710cbae3034

1 ครั้ง
2

img_c6f9c62a1c044b041eb684fe2b2068da

2 ครั้ง
3

img_d2d45990045aa88c8bbd0e370c5c089f

2 ครั้ง
4

img_a48bde7db2e84e217b8869cb2e3773bb

2 ครั้ง
5

img_f396141ddda8e509a8df4f973fda601a

1 ครั้ง
6

img_b1590e0696b6dfde68ac6df217d848e1

0 ครั้ง
7

img_9d4cdb82f24462103907e944986332dc

1 ครั้ง
8

img_b55a7ffc1b0ce2998d155b054c9dc80f

1 ครั้ง
9

img_7fb43957ef07a1f9af0ea3ecfd7de496

0 ครั้ง
10

img_f85e8b41f983de8427cc2e3d632141d2

2 ครั้ง
11

img_5b7a38e64ccbae8262a235ec4c99ea17

0 ครั้ง
12

img_caa90b9ccdb6485ed18770d75d49396a

1 ครั้ง
13

img_cc71916bd12ac46f3cdfc01cda2f316f

0 ครั้ง
14

img_ef7c36607edae21981be1a7804dbf9f8

1 ครั้ง
15

img_43ef16e762c905b893eaa6b93aea8e92

0 ครั้ง
16

img_12d7f5a420a862f8f401290fdfed6edb

1 ครั้ง
17

img_7164d24b4ea7714f6aa783631f76b9b0

0 ครั้ง
18

img_7ca912ed16359b73bd410d7f10fb69e6

1 ครั้ง
19

img_a6c2b52e6d09ddce88d6156058113493

0 ครั้ง
20

img_ebb1583f57cb3a888370603c30e61718

1 ครั้ง
21

img_20c0cfaa3e3934d567d2fd9c9a6975db

1 ครั้ง
22

img_20a4c7bc335bc248c1729f166a365bad

1 ครั้ง
23

img_8be60ff494df0e467ed4e5ebf63c56fe

2 ครั้ง
24

img_b71bb6a5ba72da9fe168931aff84d9ba

0 ครั้ง
25

img_8869c3ff71483fc4febd6f27441360c2

2 ครั้ง
26

img_a028c99fcfb9ae46e934daea6fb67005

2 ครั้ง
27

img_c8cf148584c4d9cb418fac30709b8459

1 ครั้ง
28

img_f9bb9c69e4f18b73c98da417c3e5d77c

0 ครั้ง
29

img_8e6b19c1ad17ab7492c3b5f6ce61b2c9

1 ครั้ง
30

img_4d42503889c197b34f8179f6ea1e965e

0 ครั้ง
31

img_681bbb147cfdefca801de664840237da

1 ครั้ง
32

img_f66c5fb772c375c5f385f4b6b36b33b1

0 ครั้ง
33

img_8219b5fd21ef695fe79664e83a4d5282

1 ครั้ง
34

img_81b8cb68d0c96a24f1fa773584b37eed

0 ครั้ง
35

img_59d588a942f97ada7d06c64a78ee9b5b

1 ครั้ง
36

img_f3d6033d338efc77632b78fa9a1a07f1

0 ครั้ง
37

img_01fdb0b45b34c96efadb444b1dbed083

1 ครั้ง
38

img_f915d3cba49d2195e90658c613b63287

0 ครั้ง
39

img_3879fdfa4f4994a0a9092301dfe99100

1 ครั้ง
40

img_91a6730cb2d6670c24cc8ae591e03a77

0 ครั้ง
41

img_4781d3aa173926be5fcd3e58005d39b0

1 ครั้ง
42

img_03e6d0053d0df0940767f41a451a9290

1 ครั้ง
43

img_16f1c4a0731c5774844167a745b064f1

0 ครั้ง
44

img_d4fe3f742b20a39576b014df2f5fd6a4

1 ครั้ง
45

img_a55a149196a6e39457187a6e2213983b

0 ครั้ง
46

img_751eff441979ee28d09a3ae358f5d68b

1 ครั้ง
47

img_9983deae460b4b3e6dbaa531d6ec1402

0 ครั้ง
48

img_fd4fdca63e95c184bdd753e1ceb0dfdf

1 ครั้ง
49

img_f17a71b8e3336ea76ef4d0648ab0b4dc

0 ครั้ง
50

img_5684c0b74e8b8e66b70dbc2bf66156f8

1 ครั้ง
51

img_4cc1bf97d19126d10e6c974adb1d116f

0 ครั้ง
52

img_c1ff5cc80ed9052fe404252dd1b5ef44

2 ครั้ง
53

img_ef499d76a89fd8441de6c65e7bd5f7f1

0 ครั้ง
54

img_e492e1c377fda269808689327b57af1f

0 ครั้ง
55

img_2c2034e0896af1c234f9326ea405befd

1 ครั้ง
56

img_2e9e618dcc098d4d4fc6d0d7d50ae32a

1 ครั้ง
57

img_423a7a8489564a4396eeb906ac65cf8a

1 ครั้ง
58

img_dea7651382e26f46f1343a1d8aaf9f64

0 ครั้ง
59

img_af3a0ea063981b558107ffff534d18a9

1 ครั้ง
60

img_80d9b69dc000261ff90136d233e9ffdc

0 ครั้ง
61

img_6f08426602607206646d26b02b078ef2

0 ครั้ง
62

img_d9b6df9bd9578641858416ae2b164af6

1 ครั้ง
63

img_db0d51d84cdc664195b8a4b9581b152c

0 ครั้ง
64

img_72df4b2047d8b2a6e15b851287b790d5

0 ครั้ง
65

img_92c6e17506f953a80fd2da8544f33c24

1 ครั้ง
66

img_f4dfd350f94e5fb6b06a2528b1f7ffb0

1 ครั้ง
67

img_7d6847720bd3c84f09badcc668734832

0 ครั้ง
68

img_921b33460e4f581455660e17a86d0ef7

1 ครั้ง
69

img_f2a2798eaea7d18665924c414f0b5895

0 ครั้ง
70

img_e66305017b86f6d507680e382be87128

1 ครั้ง
71

img_931c5b3962b46dfec47af4bc57a24531

0 ครั้ง
72

img_bf5350f3d182b9b4196b64cdf170ed2c

1 ครั้ง
73

img_bf9745ebdff6b998f06d581a90609933

0 ครั้ง
74

img_e8e332cafa3d324441774bd5e11737e7

1 ครั้ง
75

img_80c94962130ef114362103579129d686

0 ครั้ง
76

img_b5bb27989ca67b0b28f2615e09ae1e99

1 ครั้ง
77

img_e8e3d016714b8ac761d8131c52ad6320

0 ครั้ง
78

img_4ec71162ec5b604a310d1affae6bdbfb

1 ครั้ง
79

img_4e2124d3da5a306ba91ad6a65f9de042

1 ครั้ง
80

img_73e567a6df7e8400a9b30c0d40818b2e

0 ครั้ง
81

img_a16b81d364108f077a930475a4108074

1 ครั้ง
82

img_6017990c8050e6a01ebc77b6c4be08c5

0 ครั้ง
83

img_b8479ddca73f5247fc49ff58681d8fb4

1 ครั้ง
84

img_b05acfdae008a659de89d581c5adc310

1 ครั้ง
85

img_ebcb7f0b833ae1ad1dc60aa931aed0bc

1 ครั้ง
86

img_9b5ebb51b511742e4035e0ce06891875

1 ครั้ง
87

img_661f541a13ebe9fc2ebd1fea102b9993

0 ครั้ง
88

img_2cfc0b5c51cdce0511c2ec10aef1cd92

1 ครั้ง
89

img_c3e8628aea77b6c6d07dc3d212340ac0

2 ครั้ง
90

img_7dd1f4fd5778b1236a88e2690b0fd7ac

1 ครั้ง
91

img_9d30031594a54008289a483ed20bb411

1 ครั้ง
92

img_d00ce6e23a92a7a4ffe49681bd0911b1

1 ครั้ง
93

img_7ca87e850fa4d84b4993575ce51317a9

1 ครั้ง
94

img_cf49ef69f469008db08b39b0f5708402

0 ครั้ง
95

img_5114ef0782aee52a276c12940cf63aa0

1 ครั้ง
96

img_5a25574b02c78b2ed9e1bca3730523e3

0 ครั้ง
97

img_15b6587d4a37553c33a224c75bb063f5

1 ครั้ง
98

img_114717c988e2ce2a1afb68e9011aa500

1 ครั้ง
99

img_d163b33e18328c6863c23cfa6a881a38

0 ครั้ง
100

img_dcec9030254aa9a2ded0faa779196aaa

1 ครั้ง
101

img_000966ebe346a649e3f453f7acac84d1

0 ครั้ง
102

img_3367d58613f05d870e3c710f167e2088

1 ครั้ง
103

img_1a826ac9b7e6dcc041c0ccdf7fd2faf2

1 ครั้ง
104

img_9e72fff2c6e65faf167d0004bf1ee92a

1 ครั้ง
105

img_2a000c8209b78d8efcbe3cd6400e2f73

0 ครั้ง
106

img_445a13106a84f73e5823079f2bd588a0

1 ครั้ง
107

img_c5b7f27dc5bf1a34add088f1b8a9b3cf

0 ครั้ง
108

img_71fd20f401431d550d5ee51efe6c5c75

1 ครั้ง
109

img_b469dafe4b5508501dc2a407f1253899

1 ครั้ง
110

img_0e385ee32823fa9b5e0175665853703c

1 ครั้ง
111

img_a6e5c63a540f4d9d404eabc74782eb59

1 ครั้ง
112

img_f14411d107ac6f14d17d8662482561b4

0 ครั้ง
113

img_cb5c714698d7dd28b776983028236c43

1 ครั้ง
114

img_33d9f6a98f6cd359d6b105063c850242

1 ครั้ง
115

img_8d88cbfbd72f753eef20b4a648ede1cc

0 ครั้ง
116

img_306a5b54713b8127409b0a56f11076c3

1 ครั้ง
117

img_89c7eedcedeaaecfc11e9a93102a3c4f

2 ครั้ง
118

img_abfe2f2de8e28c1e5208d3a511cc97d9

0 ครั้ง
119

img_93cf18836630b3b29c6f4c31d14019b8

1 ครั้ง
120

img_8eb4f8cc7f16ab180aba6d191f673e3d

1 ครั้ง
121

img_8868227bd50b82c75deaeb1ad8c78655

1 ครั้ง
122

img_25eca967e3fd99ffafd2352976818302

1 ครั้ง
123

img_d2262d31e13afb3490b22e604d766858

1 ครั้ง
124

img_0a8177b5ce7e67b9aad300fc6f0d1ef8

1 ครั้ง
125

img_3fb9d357e32281bd9ae8f7d12b27f2a7

2 ครั้ง
126

img_637e34ca6057f65ee3d7c27fdbfc42c4

2 ครั้ง
127

img_ca8cde44cd65ecd5af98de040eda464c

1 ครั้ง
128

img_8938620353a48a4e30785b42705f7d37

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : DG Summit 2019