TDGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง


17 January 2562
1110

อบรม EA การประปานครหลวงครั้งที่2

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง เพื่อสร้างความตระหนักรู้  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ปี ชั้น 2 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ และผลสำเร็จการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ต่อด้วยนายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) และปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ของ กปน. โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2032364863499811

เอกสารแนบ

1

img_98d536d6a5ca44173b8e562c2b01694a

0 ครั้ง
2

img_76d9dec94582cd1b33e708a52c8f6d2f

0 ครั้ง
3

img_aa4b470d84b164ffb4e3668fff4dbb02

0 ครั้ง
4

img_07a6888dcfb34fa1608f0a7112e8723f

1 ครั้ง
5

img_a5cbf38dac5c0bae8dfc02fbac65d6c9

0 ครั้ง
6

img_fb3e25ecdfd43be9223a6e72f7998665

0 ครั้ง
7

img_8aa663fa9d989916ef68ea5f9b3aebea

0 ครั้ง
8

img_36c3eb29f895d0b85151fb8e1b465ed6

1 ครั้ง
9

img_6b7fa5fc29f2d839a25b1bb5b49f16b2

0 ครั้ง
10

img_0b98b4032bbb42a62aa39f8082a22939

0 ครั้ง
11

img_a13f5bb759713d9e2bb312ad41a1eae2

1 ครั้ง
12

img_982d7189f864c5a79ef9b5cfd9fa3179

0 ครั้ง
13

img_ca7826aebac5668911b86d47b7735510

0 ครั้ง
14

img_9264cb99a84c936675ff1ec92886d130

0 ครั้ง
15

img_fb87512f7a20402c2adca1c7d6880967

0 ครั้ง
16

img_61299c2b22af77af824a40c0b31ea3ea

0 ครั้ง
17

img_b068d0b39068a93c7be71ddd2e79d607

0 ครั้ง
18

img_9067e2602ac3a6de1750140b695822dd

0 ครั้ง
19

img_c774aff79cea50bab6258167a4a2139a

0 ครั้ง
20

img_c05d3d40f38681bfffdaf44af7418fb0

0 ครั้ง
21

img_6f6db63ca21b23b52b4797edd9b87750

0 ครั้ง
22

img_7c7865ef8d9f531889fb747126ad7dfa

0 ครั้ง
23

img_a2f9883175a75a3f8f2d416f4e2fd090

0 ครั้ง
24

img_26517c3095ed2c4c4cd97f5ae019bafd

0 ครั้ง
25

img_746ae41ab9df7fccd1e42a6d05147c03

0 ครั้ง
26

img_889ae5cb4818eaae42f76369d86aaaba

0 ครั้ง
27

img_2b168144d66b437afb07c14e742c82a3

0 ครั้ง
28

img_f20fdd83e9a2030d278a3a053b484ac2

0 ครั้ง
29

img_7d8315e4efb46d916f68f6bbb8f5f4bf

0 ครั้ง
30

img_fa372261d451f9f228a5b5781a4fa931

0 ครั้ง
31

img_66a4bf096a4c9631bd43140dbe0adab7

0 ครั้ง
32

img_53f7de9912e802c6933713fcf535c1dc

0 ครั้ง
33

img_aeb175f44214db5b7cb630073c51852b

0 ครั้ง
34

img_3ab646cb7c69bc2a4d0af506ea0ee5a9

0 ครั้ง
35

img_41d366314cf46220c0e37e86161e907f

0 ครั้ง
36

img_2967e098d409941067e49bdfa41b2099

0 ครั้ง
37

img_5035f54b34578090321efc656d44939f

0 ครั้ง
38

img_d89e65f02a550c65de72239359713cfd

0 ครั้ง
39

img_8092285517847a3198887595c758f0ba

0 ครั้ง
40

img_66f99d572d9dc120d14f2918cbf25bec

0 ครั้ง
41

img_07b28508eae16701646b38be66ba105a

0 ครั้ง
42

img_abddf9c0a4294c4f0b30339e979d29b6

0 ครั้ง
43

img_acde356a0fb2647e5f119c2a3d99b23d

0 ครั้ง
44

img_06534e95beb1351866a3a885564fba28

0 ครั้ง
45

img_8f110e1245ec452a9ad95f9432237ab8

0 ครั้ง
46

img_bee5fa0463453ce0da3d5a93aee50a51

0 ครั้ง
47

img_1dd20c55c1dad9025abe2a4079af3449

0 ครั้ง
48

img_bd89fb0210f4abc117e2c204e6a9575b

0 ครั้ง
49

img_bd14d7d1a50fb0198e2d5032e48597af

0 ครั้ง
50

img_4a4402213b3e7b94f78b6fbf1e8dd601

0 ครั้ง
51

img_15abf676c99c24cb0a65e477845e218d

0 ครั้ง
52

img_c1160cf8bc76162da4245138b2ee8dc6

0 ครั้ง
53

img_59641d1f10773bfa2e89fa1670fcc01f

0 ครั้ง
54

img_cfa82f0ee051752938f8861076270df2

0 ครั้ง
55

img_92ea157c5322c83472dfe01cd801f921

0 ครั้ง
56

img_ab60fb953fd876a3fcb1683b5a874d8a

0 ครั้ง
57

img_2866b6c39f7af83774212dac80ae513a

0 ครั้ง
58

img_12a2d0288b787057b7daafe668366694

0 ครั้ง
59

img_e90ce9ba88c64ebfc57ed367ef0dd815

0 ครั้ง
60

img_3756c3f40f0c5462c2376e1029e58b2c

0 ครั้ง
61

img_5994e32d87fab858827f11b095273e7a

0 ครั้ง
62

img_166e351737e359550850fab36590435f

0 ครั้ง
63

img_6c3eaf8ff283e83a50d055f62a1bc01f

0 ครั้ง
64

img_c37dafe56903b857c7200485eeb848d1

0 ครั้ง
65

img_77d1035ec8d0c871e3c473044cdf68ec

0 ครั้ง
66

img_20cdbcbdb844ebbba77d9997e4030ac9

0 ครั้ง
67

img_195cfdb77002b5d69624458608985713

0 ครั้ง
68

img_1136f9343f6f7be3072ed55b20473971

0 ครั้ง
69

img_b17f11295f891bb520941416a07aad3a

0 ครั้ง
70

img_08512af70f9bb32d87651459c0e53930

0 ครั้ง
71

img_603a1229c7679928f11f9eff3a75b9f0

0 ครั้ง
72

img_d88c70674f73b49a0f91d23744b830fb

0 ครั้ง
73

img_aac2bd3bd4d78dfb5ce3d340934b6d1b

0 ครั้ง
74

img_90a2b98eb3a1a603578d015f728b9e0c

0 ครั้ง
75

img_5213ddf891663cd60369f68c0f1bb9dc

0 ครั้ง
76

img_e954c988538ba6016c6711f57dc625be

0 ครั้ง
77

img_f258c9f6e6f168ba59230dbd4f6bcaee

0 ครั้ง
78

img_bf4ffd9527fec63b043bfa698f27e75e

0 ครั้ง
79

img_d686524bbd9923be4e6a8b4e2c1d9d42

0 ครั้ง
80

img_dc8a1e5a4001b0087be3ceb7aa20ac8c

0 ครั้ง
81

img_a43739147b0bc67aa2e24ad0f6748c67

0 ครั้ง
82

img_3eb03286dc983a28c1cc9825e4e5816f

0 ครั้ง
83

img_d1ad12bc08ecf7e9b2cafd452a2cc122

0 ครั้ง
84

img_895069c4ae65537a1b4255bd85c5e839

0 ครั้ง