DGA (สพร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบและหาแนวทางปรับปรุงระบบ DNS ให้รองรับมาตรฐาน EDNS ร่วมกับ 20 กระทรวง


16 January 2562
778

DGA จัดอบรม DNS Flag Day

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบและหาแนวทางปรับปรุงระบบ DNS ให้รองรับมาตรฐาน EDNS เพื่อความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย Internet ซึ่ง Domain ที่ยังไม่รองรับมาตรฐาน EDNS จะเกิดปัญหาความล่าช้าในการใช้งาน หรืออาจส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ โดยมีผู้แทนจาก 20 กระทรวงเข้าร่วมประชุม ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์  DNS Flag Day ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้  ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ ราชเทวี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2030725183663779

เอกสารแนบ

1

img_603baec4b69435bff51ceb485cb83506

0 ครั้ง
2

img_aec96e8271733f03ad47d7e5650fe0c6

0 ครั้ง
3

img_72d60e6e636beedd8109cd391c2a72fc

0 ครั้ง
4

img_d27588c122b1f1f17eb74d086bad2d16

0 ครั้ง
5

img_80812020d839139c2855ea9c10a22652

0 ครั้ง
6

img_25f1e33863dd1553fb9100442c6c8a78

0 ครั้ง
7

img_77b59abb53e5b7ef79a23678a11aaea4

0 ครั้ง
8

img_659ab5853b1cb4f67048853f07d499d9

0 ครั้ง
9

img_135724513476f37569a28f68f7d675aa

0 ครั้ง
10

img_1f409068793fca079e9690d252313c95

0 ครั้ง
11

img_37cd18abfd10ad05055cd1d56284e89f

0 ครั้ง
12

img_f5fece1941a444f93f355f8104eb835d

0 ครั้ง
13

img_4a1eac3869305c5c538c0aed9396cc9d

0 ครั้ง
14

img_8ffa7ee25f212184ede3627648f68124

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : DNS EDNS DNS Flag Day