DGA (สพร.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตรจัดแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านออนไลน์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน


8 January 2562
1258

DGA ร่วมแสดงผลงาน บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สมาคมธนาคารไทย บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)  และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านออนไลน์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

       

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือในการทำงาน พร้อมกล่าวว่า การใช้ประโยชน์จาก AI และ Internet of Things เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เดินหน้าสู่การเป็น 4.0 และพัฒนาสู่ 5.0 ต่อไป ที่การให้บริการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติทั้งหมด ทุกหน่วยงานจึงต้องเร่งพัฒนา เพื่อประโยชน์แก่คนในรุ่นต่อไป

         

ปีใหม่นี้ภาครัฐได้มอบของขวัญให้แก่ประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการมีชีวิตที่ง่ายขึ้น

       

ของขวัญชิ้นแรก คือ พัฒนาระบบ Biz Portal ศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่ให้บริการเว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่องที่ https://biz.govchannel.go.th/ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขอเริ่มต้นธุรกิจ ขอสาธารณูปโภค จัดตั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟและ Co-Working Space ร้านค้าปลีก รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาลสัตว์ คาร์แคร์ ฟิตเนส เพียงกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อหน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่งภายในเดือนนี้จะสามารถให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ใน 10 ธุรกิจ 40 ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก นอกจากนี้ ได้ขยายการให้บริการการอนุญาตประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก และร้านอาหารที่ยื่นคำขอผ่านระบบ Biz Portal จำนวน 9 ใบอนุญาต ไปยังจังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี พร้อมตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2562 จะขยายการดำเนินงานอีก 15 ธุรกิจ 30 ใบอนุญาต รวมเป็น 70 ใบอนุญาต เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ต่อไป

         

ของขวัญชิ้นที่สอง คือ ยกระดับการให้บริการ Biz Portal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน โดยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย Biometric Comparison หรือ Face Recognition มาใช้เพื่อให้การบริการภาครัฐออนไลน์เป็นมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการให้บริการ รวมทั้งจะพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประชาชนสามารถพิมพ์ใบชำระค่าบริการจากระบบแล้วไปชำระค่าบริการในจุดบริการต่าง ๆ ได้ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารต่าง ๆ

     

และของขวัญชิ้นที่สาม เน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงที่ระบบราชการเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการทางออนไลน์ จังหวัดนครปฐมร่วมด้วยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า เป็นศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ที่ประชาชนมาขอรับบริการในหลายงานบริการได้จุดเดียว เช่น ทำบัตรประจำตัวประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ชำระค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าภาษีรถยนต์ และสามารถเดินทางมารับบริการหลังเวลาเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2019609571442007

เอกสารแนบ

1

img_646c2bd7e2394cfac8b09d95404672d9

1 ครั้ง
2

img_40f6fa468352281fd44134afc445e79c

0 ครั้ง
3

img_c2fed96c03018709a2b6a54b270585b7

0 ครั้ง
4

img_a08bae5ee5a84853d2a63ff736f77427

0 ครั้ง
5

img_8e9e3c6fe6dd024b2e162f8db99e846e

0 ครั้ง
6

img_f64f4df31538f46d5e08946f07153800

0 ครั้ง
7

img_ca2b08d296e3aa77b42d38a9570d9d7e

0 ครั้ง
8

img_c862b4aef31388a9f54b0e351a7fb786

0 ครั้ง
9

img_9bda810f7abf244cd94959535748151c

0 ครั้ง
10

img_79798910c5546e515de874ed58ef2716

0 ครั้ง
11

img_0e052bd776793e78de71633c6bdef1d6

0 ครั้ง
12

img_09b6155cbf471b63e1f6e9ac9e2f4ae9

0 ครั้ง
13

img_6498411c05538010f6a251a8cec48f59

0 ครั้ง
14

img_e12d77fb4a0f465c71f23abb133e24ab

0 ครั้ง
15

img_130c5e857be85cadb343ae595e1cb591

0 ครั้ง
16

img_16ed612303700cb514ce2c431b1b70b1

0 ครั้ง
17

img_b078c4d4ee933f40be8be3d3f6249fc7

1 ครั้ง