DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้ามาศึกษาดูงาน Document Management System


7 January 2562
1676

กรมการบินพลเรือนดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “กระบวนการทำงานและรูปแบบระบบบริหารจัดการเอกสาร ( Document Management System )” เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   พร้อมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

เอกสารแนบ

1

img_7b1e039d1c3122a401f79e1fae9e616f

4 ครั้ง
2

img_f6983ec031e96d397206a22996cace23

1 ครั้ง
3

img_2db2491e74210c86000e1fea1d902d4f

2 ครั้ง
4

img_123618702d6bbf9266557ab9ec6799b2

0 ครั้ง
5

img_d8c5b7fbf1369356f425f2cb30386c3e

2 ครั้ง
6

img_84c8231e59824ba96a6596c1b4494a37

0 ครั้ง
7

img_edaa394b93779f4c6825440f4edd89bb

1 ครั้ง
8

img_ca9cd091bc413018054acca3270a5903

1 ครั้ง
9

img_36861b04698adb3d6a3c7fea482378bb

2 ครั้ง
10

img_7d3a6dbb5f83ce0940214bfd37b5fa32

1 ครั้ง
11

img_783f7a7eb558eb960ffd04af394008e5

3 ครั้ง