DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้ามาศึกษาดูงาน Document Management System


7 มกราคม 2562
1234

กรมการบินพลเรือนดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน เป็นตัวแทน สำนักงาน ในการต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “กระบวนการทำงานและรูปแบบระบบบริหารจัดการเอกสาร ( Document Management System )” เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   พร้อมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2018407448228886